“Edo or Benin own Lagos” This is Totally false, infact Edo or ...

“Gbogbo wa la leko” (We all own Lagos) The coinage actually originated ...